Szukaj w serwisie
28-05-2013
IV WIELKOPOLSKIE DNI WODY
ZAPRASZAMY NA IV WIELKOPOLSKIE DNI WODY!

Poszczególne Konferencje odbędą się w następujących dniach: I dzień: Poznań, 4 czerwca 2013r. – II Konferencja Regionalna „Woda – Środowisko – Rozwój – BezpieczeństwoStarostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18;
II dzień: Poznań, 5 czerwca 2013r. – IV Konferencja o Jeziorach „Bezpieczeństwo środowiskowe i ludzkie na jeziorach”Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18;
III dzień: Piła, 7 czerwca 2013r. Konferencja Regionalna Woda – Środowisko – Gospodarka – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile, ul. Kołobrzeska 15;

 

W imieniu organizatorów IV Wielkopolskich Dni Wody –  Agencji Informacji i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Urzędu Miasta Piła, Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UAM w Pile oraz Wodnego Ochotniczego  Pogotowia Ratunkowego – mamy przyjemność zaprosić do uczestnictwa w Konferencjach IV Wielkopolskich Dni Wody. Tegoroczną edycję poświęcamy szerokiemu wachlarzowi zagadnień dotyczących gospodarowania wodami w regionie.

 

Poszczególne Konferencje odbędą się w następujących dniach:

I dzień: Poznań, 4 czerwca 2013r. – II Konferencja Regionalna „Woda – Środowisko – Rozwój – BezpieczeństwoStarostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18;

II dzień: Poznań, 5 czerwca 2013r. – IV Konferencja o Jeziorach „Bezpieczeństwo środowiskowe i ludzkie na jeziorach”Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18;

III dzień: Piła, 7 czerwca 2013r. Konferencja Regionalna Woda – Środowisko – Gospodarka – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile, ul. Kołobrzeska 15;

 


Jak co roku udział w naszych Konferencjach jest bezpłatny, ze względów organizacyjnych prosimy jedynie  o wypełnienie i przesłanie załączonego Formularza Zgłoszenia na adres:

biuro@aios.org.pl lub faksem na numer 61 639 17 65 do dnia 31 maja 2013r.

 

Biuro Organizacyjne IV Wielkopolskich Dni Wody:

Os. Powstań Narodowych 21/4, 61-214 Poznań,

tel. 604.96.97.30


Poznań – 4 czerwca 2013r.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18


patronat honorowy:

Senator Jadwiga Rotnicka, przewodnicząca Komisji Środowiska Senatu RP

 

Jan Grabkowski, Starosta Poznański


10.00 – 10.15 Otwarcie Konferencji, wprowadzenie w tematykę, powitanie Gości – Krzysztof Mączkowski, przewodniczący Rady Programowej Agencji Informacji i Ochrony Środowiska

10.15 – 10.30 Wystąpienie Gości Honorowych

10.30 – 11.00 Wyzwania w gospodarce wodnej w kontekście polityki Unii Europejskiej i Nowej Perspektywy 2014-2020 – Ministerstwo Środowiska (wystąpienie niepotwierdzone)

11.00 – 11.30 Powódź w powiecie poznańskim w 2012 roku, czyli o konieczności korzystania z doświadczeń Piotr Kowalczak, Dyrektor Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu

11.30 – 11.50 Mapa zagrożenia powodziowego – nowe narzędzie w gospodarce wodnej – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

11.50 – 12.10 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Wielkopolsce w kontekście wykorzystania środków finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Hanna Grunt, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

12.10 – 12.30 przerwa

12.30 – 12.50 Problemy gospodarowania wodami w dorzeczu Odry – Krzysztof Mączkowski, Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu, WFOŚiGW w Poznaniu

12.50 – 13.10 Co pijemy, gdy pijemy wodę z kranu – Iwona Lasocka-Gomuła, Aquanet S.A.

13.10 – 13.30 Gospodarka wodna obszarów zurbanizowanych – Piotr Kowalczak, Dyrektor Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu

13.30 – 13.50 Susze i powodzie – dwie strony tego samego medalu. Doświadczenia  WZMiUW – Arkadiusz Błochowiak, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

13.50 – 14.10 Właściwe gospodarowanie wodami opadowymi. Pierwsze doświadczenia – Bożena Przewoźna, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania

14.10 – 14.30 Aspekty prawne bezpieczeństwa na obszarach wodnych – Tomasz Dembski, koordynator wojewódzki WOPR

14.30 – 15.00 dyskusja

 

IV Konferencja o Jeziorach

„Bezpieczeństwo środowiskowe i ludzkie na jeziorach”

 

Poznań – 5 czerwca 2013r.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18


 

patronat honorowy:

Senator Jadwiga Rotnicka, przewodnicząca Komisji Środowiska Senatu RP

 

Jan Grabkowski, Starosta Poznański

 

09.30 – 09.45 Otwarcie Konferencji, przywitanie Gości, wprowadzenie w tematykę – Andrzej Stachura, prezes Agencji Informacji i Ochrony Środowiska; Mariusz  Krzywiński, Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

09.45 – 10.00 Wystąpienia Gości konferencji

10.00 – 10.20 Miasta jako atrakcja dla turystyki wodnej – Krzysztof Mączkowski, przewodniczący Rady Programowej Agencji Informacji i Ochrony Środowiska

10.20 – 10.30 Ratownictwo Wodne – rola, znaczenie, perspektywy – Mariusz Krzywiński, Prezes WOPR w Poznaniu

10.30 – 11.00 Aspekty prawne bezpieczeństwa na obszarach wodnych – ratownictwo wodne w nadzwyczajnych zagrożeniach (powodzie) - współpraca ratownictwa z samorządami – Tomasz Dembski, koordynator wojewódzki WOPR

11.00 – 11.15 Stan jakość wody w wielkopolskich kąpieliskach - SANEPID  

11.15 – 11.30 Zadania policji na wodach – statystyka i analiza utonięć – Policja

11.30 – 11.45 Bezpieczeństwo wodne – zadania w sytuacjach kryzysowych – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

11.45 – 12.20 przerwa

12.20 – 12.40 Procesy rekultywacji jezior – prezentacja PROTE

12.40 – 13.15 Organizacja kąpieliska – praca ratownika wodnego – Damian Jerszyński, WOPR

13.15 – 13.30 Bezpieczne kąpielisko – studio przypadków prezentacje wybranych gmin –Henryk Kulinowski, WOPR

13.30 – 14.00 Dyskusja

14.00 –          Zakończenie Konferencji

Konferencja Regionalna w Pile

Woda – Środowisko – Gospodarka

 

Piła – 7 czerwca 2013r.

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15

 

patronat honorowy:

poseł ADAM SZEJNFELD

 


10.00 – 10.15 Otwarcie Konferencji, wprowadzenie w tematykę, powitanie Gości – prof. Stanisław Lorenc, Dyrektor Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile; Andrzej Stachura, Prezes Agencji Informacji i Ochrony Środowiska

10.15 – 10.30  Wystąpienie Adama Szejnfelda, Posła RP; Piotra Głowskiego, Prezydenta Miasta Piła

10.30 – 10.50  Doliny rzeczne i pradoliny jako odrębne podsystemy wodonośne w regionalnych badaniach hydrogeologicznych – prof. dr hab. Jan Przybyłek; dr Stanisław Dąbrowski, UAM

10.50 – 11.15 Nowe wyzwania w gospodarce wodnej – Ministerstwo Środowiska (wystąpienie niepotwierdzone)

11.15 – 11.30 Przegląd problemów gospodarki wodnej w północnej Wielkopolski – Krzysztof Mączkowski, Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu, WFOŚiGW w Poznaniu

11.30 – 11.50 Mapa zagrożenia powodziowego – nowe narzędzie w gospodarce wodnej – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

11.50 – 12.10 Ochrona zasobów wodnych w planowaniu przestrzennym –Piotr Kowalczak, Dyrektor  Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu;

12.10 – 12.30 przerwa

12.30 – 12.50 Strefy aktywne hydrologicznie na obszarze międzyrzecza warciańsko-noteckiego – dr Renata Graf, UAM   

12.50 – 13.10 Problemy gospodarki wodno-ściekowej w gminach północnej Wielkopolski – Tadeusz Dąbrowski, Prezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile

13.10 – 13.30 Finansowanie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki wodnej. Pierwsze podsumowanie wsparcia Unii Europejskiej w ramach WRPO i POIŚ – Hanna Grunt, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

13.30 – 13.50 Procesy ekologiczne w funkcjonowaniu jezior a turystyczne ich funkcje – dr Paweł M. Owsianny, UAM

13.50 – 14.10 Odra, Warta, Noteć – turystyka wodna w Wielkopolsce – Tomasz Wiktor, Dyrektor Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

14.10 – 14.30 Wielkie problemy wielkiego kraju – gospodarowanie wodą w Chinach – dr Leszek Sobkowiak, UAM

14.30 – 15.15 Gwda to rzeka inna niż Wisła – debata panelowa z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych, inwestorów architektów nt. zagospodarowania turystycznego miejskich odcinków rzek

15.15 – 16.00 Dyskusja

16.00 –          Zakończenie Konferencji

Ostatnio dodane zdjęcia
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x