Szukaj w serwisie
10-06-2019
XI Poznańskie Seminarium Edukacji Ekologicznej - relacja
W dniu 6.VI.2019 r. odbyło się XI Poznańskie Seminarium Edukacji Ekologicznej, które rozpoczęło XII Poznańskie Dni Recyklingu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Ta cykliczna konferencja jest adresowana do dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli, którzy mają możliwość zapoznać się zarówno ze współczesną wiedzą i trendami w ochronie środowiska jak i z konkretnymi ofertami rozmaitych jednostek edukacyjnych.

Od dwóch lat, czyli wraz z 10 edycją, Seminarium dość znacząco zmieniło swoją formę w kilku obszarach:

  1. Merytorycznym – tematyka programu dotychczas wyłącznie odpadowa została poszerzona o zagadnienia z zakresu edukacji przyrodniczej
  2. Organizacyjnym – dzięki ścisłej współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM, odbywa się w sali Uniwersytetu
  3. Zakresu odbiorców – dzięki pomocy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, na Seminarium docierają uczestnicy nie tylko z Poznania, ale także okolic miasta, a nawet z całego województwa

Partnerami strategicznymi tegorocznej edycji są : ZZO Poznań oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Konferencję tradycyjnie otworzył główny organizator wydarzenia, prezes AIOŚ Andrzej Stachura. Po krótkim wprowadzeniu w tematykę spotkania, głos zabrała Profesor Renata Miachalak z WSE UAM, który w niesamowicie porywających słowach przestawiła zagadnienie konstruktywistycznego modelu dla zrównoważonego rozwoju. Wskazywała m.in. na ogromną rolę rozbudzania wrażliwości na piękno natury w kształtowaniu proekologicznych postaw u młodych ludzi, znacznie ważniejszą niż szablonową naukę nazewnictwa gatunków.

Po wystąpieniu Pani Profesor, głos zabrał Krzysztof Mączkowski, który przedstawił niezwykły program aktywizacji młodzieży szkolnej w ochronę środowiska jakim jest Program Drzewo Franciszka. Wśród wielu ciekawych przykładów przebijał się głos stanowiący, że ochrona otaczającego świata jest zadaniem wszystkich, niezależnie od wyznawanej religii czy światopoglądu i jest szansa aby była elementem łączącym, nie tworzącym podziały. Następnie głos zabrali przedstawiciele Centrum Promocji Ekorozwoju. Jakub Kotnarowski zaprezentował problematykę ochrony ptaków w mieście, natomiast Mateusz Kęsy – jakże istotną i coraz bardziej znaną tematykę konieczności ochrony owadów zapylających. Obaj prelegenci podawali ciekawe przykłady pracy z dziećmi, które mogą inspirować nauczycieli w szkołach i przedszkolach. Po krótkiej przerwie głos zabrała Agata Ożarowska z Biura Ekspertyz Środowiskowych OrniCon. Zachęcała uczestników Seminarium do odwiedzenia niezwykłego miejsca – Dzika Szkoła w Ogrodzie Dendrologicznym w Poznaniu, gdzie dzieci mogą doświadczyć bliskości ze światem drzew i ich mieszkańców. Od pełnego magii i lekkości świata przyrody, musieliśmy przejść do trudnych, siermiężnych, ale ogromnie ważnych i poważnych tematów gospodarki odpadami. O jej systemie i licznych problemach opowiadał Pan Wiesław Wojdyła, Z-ca Dyrektora ZM GOAP. Dzięki temu wystąpieniu uczestnicy uświadomili sobie, jak wiele pracy także nauczycieli jeszcze potrzeba w dziedzinie edukacji z zakresu prawidłowej segregacji odpadów. Ostatnie wystąpienie dotyczyło tematyki dotychczas mało znanej, jak się okazało niezwykle ważnej związanej z pilną potrzebą ochrony i edukacji o świecie podwodnym. Prelegent – Andrzej Stachura, jako płetwonurek, który od ponad 20 lat obserwuje zmiany w tym środowisku wykazał jak nasza wrażliwość ekologiczna kończy się na poziomie lustra wody w myśl zasady: „czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal”. Pokazał także kilka filmów podwodnych oraz zapowiedział utworzenie Centrum Edukacji Podwodnej, które pracować będzie na rzecz edukacji tego mało dostępnego środowiska. Seminarium zakończyło się prawie 100% frekwencją przybyłych gości, owacjami i wieloma miłymi słowami od uczestników. Niezwykła była też ogromna spójność charakteru przekazu wszystkich prelegentów, pomimo, że większość osób się nie znała. Zawiązało się wiele kontaktów między placówkami edukacyjnymi a ośrodkami edukacyjnymi. Jest poczucie dobrze spełnionej misji, nadziei na owoce tej pracy i chęć rozwijania tego Seminarium. Dziękujemy Prezydentowi Poznania Jackowi Jaśkowiakowi za Honorowy Patronat, WSE UAM za przyjęcie i współorganizację, partnerom strategicznym: ZZO Poznań i ODN Wielkopolska oraz wszystkim prelegentom i przybyłym uczestnikom.

Ostatnio dodane zdjęcia
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x